Fasano Ottavio

Ottavio
Fasano
Presbitero di Ist. Vita Consacrata e Soc. Vita Apostolica
RACCONIGI
12-10-1936