Dotto Elio

Elio
Dotto
Presbitero
Cuneo
04-04-1973
04-10-1998
elio.dotto@diocesicuneofossano.it